fbpx

Att sälja en fastighet i Spanien

En Guide till försäljning av egendom i Spanien

Få en kostnadsfri värdering av din bostad / Jag önskar att sälja min bostad


20 års erfarenhet inom försäljning af bostäder på Costa del Sol

Försäljning av din bostad är en fråga om förtroende. Vi erbjudar mäklarkompetens, trygghet igennom hela försäljningsprocessen och ett vänligt bemötande. Vi är sakliga och drivna. Personlig integritet och service är nyckelord för oss.

Att tänka på vid en försäljning

5 viktiga punkter att tänka på innan ni sätter ut er fastighet för försäljning:

 • Sätt rätt utgångspris från början.
 • Se till att fastigheten alltid är presentabel.
 • Se till att mäklaren enkelt kan komma in i fastigheten genom att lämna över nyckelkopior, fjärrkontroll eller se till att ni eller den som har hand om nyckeln finns tillgänglig och går att nå. Vi kan inte sälja fastigheten om vi inte kommer in.
 • Koncentrera er på endast några få bra mäklare. Vi marknadsför er fastighet mer intensivt om vi vet att vi har en bra chans att sälja den.
 • Lyssna på rimliga bud även om det slutliga försäljningspriset kan bli lägre än vad ni först förväntade er. Det är köparens marknad som råder och alla köpare är väldigt medvetna om detta och kommer att lägga sig lägre än det begärda utgångspriset.

Mäklarsamarbete och sociala medier

Vi är medlemmar i mäklarnätverket Infocasa och använder oss av ett antal olika fastighetsportaler för att locka köpare till våra fastighetsobjekt. Under senare år har det blivit allt mer viktigt med mäklarsamarbete och de flesta försäljningar är ett samarbete mellan försäljningsmäklaren och köparens mäklare. Sociala medier är viktiga marknadsföringsverktyg för extra exponering av bostäder, och vi kör jämt kampanj också för din bostad.  

Exklusiva objekt

För exklusiva objekt beslutar vi tillsammans med er om en marknadsföringsstrategi för att säkerställa maximal exponering av er fastighet. Ett kontrakt för exklusiva objekt löper normalt under 6 månader och kan inte upphävas i förtid.

Till salu skylt

Vår Till salu skylt är fortfarande vårt mest effektiva sätt att locka köpare till er fastighet.

Juridisk hjälp

Sälja bostad i Spanien är en relativt enkel process, men precis som vid köp av en fastighet rekommenderar vi våra säljare att kontakta en advokat för att hjälpa och ge dig råd i den slutliga processen när du säljer din fastighet.

Skatterådgivare

Är den fastighet ni säljer personägd eller företagsägd? Det kan finnas skattefrågor att överväga innan ni lägger ut er fastighet till försäljning.

Obligatoriska dokument som krävs för objektet

Vi följer den officiella 218-förordningen för försäljning av fastigheter i Andalusien. Vid försäljning behöver vi följande dokument för att följa kontraktet för försäljning:
 • Kvitto på betald kommunal skatt från kommunhuset (I.B.I.)
 • Kvitto på betald sophämtning (Basura)
 • Kopia på NIE-nummer, pass
 • Kopia på Nota Simple
Från 1 juni 2013 är det obligatoriskt att presentera ett energicertifikat. Uten sertifikatet kan du ikke fullføre salget av eiendommen din. Vi hänvisar gärna till samarbetande arkitekter. Kostnaden för sertifikatet avhenger av eiendomstype, størrelse og forhold - forvent priser fra ca. 200 euro.
 
Även om det inte är obligatoriskt är den vanligaste frågan från köpare den månatliga föreningsavgiften. En kopia av senast inbetalda föreningsavgift är till stor hjälp. 

Försäljningskostnader

 • Mäklarprovisionen är 5 % av försäljningspriset + 21 % moms.
 • Advokatens avgift är 1 % av försäljningspriset + 21 % moms. En advokat är enligt lag skyldig att inneha en försäkring som täcker eventuella fel som begås under juridiskt samspel vid försäljning av fastigheten.
 • Plusvalía: Plusvalía är en kommunal skatt för fastighetsförsäljning som baseras på värdeökningen för den mark som fastigheten står på. Utgångspunkten för denna skatt är "valor catastral" som finns angivet på I.B.I.-kvittot. Vilken summa som skall betalas beror på antal år som ägare + områdets taxa som fastställs av skattemyndigheten. Det slutliga försäljningspriset påverkar inte Plusvalía-skatten.
 • Obligatoriskt behållande för icke-residenta: Om säljaren är icke-resident måste köparen behålla 3 % av inköpspriset och betala in denna summa till skattemyndigheten. Detta säkerställer tillräckligt kapital i Spanien för eventuell obetald skatt (många icke-residenta glömmer av att betala i sin årliga inkomstskatt för icke-residenta). Säljarens advokat kan efter överlåtandet ansöka om återbetalning av summan, förutsatt att försäljningen inte gett någon vinst och att alla skatter är betalda.
 • Kapitalvinstskatt: Säljaren ansvarar för betalning av kapitalvinstskatten (även om summan normalt behålls av köparen vid överlåtandet). Denna skatt är tillämplig när vinsten på försäljningen är högre än behållandet på 3 % för icke-residenta. Skattesatsen för skillnaden är 21 %. Eventuella överlåtelsekostnader involverade i inköp och försäljning av fastigheten kan dras av, dvs. köpskatt, fakturor från mäklare, arkitekter, byggherrar, advokater, fastighetsregister och notarie, förutsatt att originalfakturor bifogas.
 • Undantag från kapitalvinstskatt: Säljare som är 65 år eller äldre är undantagna från kapitalvinstskatt, förutsatt att de är skattepliktiga invånare i Spanien och har haft fastigheten som huvudsaklig bostad i mer än 3 år. Även säljare under 65 år är undantagna, förutsatt att de är skattepliktiga invånare i Spanien och har haft fastigheten som huvudsaklig bostad i mer än 3 år och vinsten återinvesteras i en ny huvudsaklig bostad inom högst 2 år efter överlåtandet.
 • Avgifter för uppsägning av lån varierar normalt mellan 0,5-1 % på den obetalda summan.
 
Observera att ni inte kan slutföra försäljningen och överlåta fastigheten utan att ha betalat in alla obetalda skulder och obetalda räkningar för fastigheten ni säljer, inklusive betalning av obetald inkomstskatt för icke-residenta under de år ni ägt fastigheten, obetalda föreningsavgifter, obetald kommunalskatt osv.

 

Vidare Information

Kontakta oss för mer information eller frågor.

Jämför listor

Jämföra