fbpx

Salg av eiendom i Spania

Jeg ønsker å selge eiendommen min - vennligst kontakt meg


5 viktige punkter å vurdere før du legger ut boligen til salg

 • Få salgsprisen med én gang.
 • Sørg for at boligen alltid er presentabel.
 • Lett adgang til å vise frem boligen. Sørg for å gi megleren kopier av nøkler og fjernkontroll. Hvis du ikke ønsker å overlevere nøklene, må du sørge for at personen som har nøklene er tilgjengelig og lett å få tak i. Vi kan ikke selge boligen hvis vi ikke kommer inn.
 • Begrens antall meglere til kun noen få. Vi promoterer boligen sterkere hvis vi vet at det er en rimelig mulighet til at vi kan selge den.
 • Vurder fornuftige tilbud, selv om den endelige salgsprisen kan være lavere enn hva du først hadde forventet. Det er for tiden kjøpers marked. Eventuelle kjøpere vet dette og vil derfor tilby en lavere pris enn angitt salgspris.

Meglersamarbeid

Vi er medlem av meglernettverket Infocasa & Resales-Online og bruker flere ulike boligportaler for å tiltrekke kjøpere til våre oppførte boliger. I løpet av de siste årene har viktigheten av meglersamarbeid økt, og de fleste salgene som gjennomføres er et samarbeid mellom meglerne som representerer selgeren og kjøperen.

Eksklusivt til salgs gjennom Marbella Viewings

For eksklusive oppføringer kommer vi frem til en markedsstrategi sammen med deg for å sikre maksimal promotering av boligen din. En kontrakt for eksklusiv oppføring løper normalt sett i 6 måneder og kan ikke avsluttes før tiden.

Til salgs-skilt

Vårt Til salgs-skilt er fremdeles den mest effektive metoden for å trekke kjøpere til boligen din.

Juridisk bistand

Salg av bolig i Spania er en forholdsvis enkel prosess, men som for kjøpsprosessen anbefaler vi våre selgere å få advokatbistand for hjelp og råd i den endelige prosessen.

Skatterådgiver

Er boligen du skal selge personlig eid eller eies den av et selskap? Det kan være flere skattemessige forhold som bør vurderes før du legger ut boligen til salg.

Obligatoriske dokumenter

Vi følger direktivene i bestemmelse 218 for oppføring av boliger i Andalucia. Ved oppføring trenger vi følgende dokumenter for kunne legge ut boligen til salgs:
 • Kvittering fra rådhuset på betalt eiendomsskatt fra (I.B.I)
 • Kvittering på betalt søppelavgift (Basura)
 • Kopi av N.I.E.-nummer og pass
 • Kopi av skjøte (Nota Simple)
Fra 1. juni 2013 ble det obligatorisk med et energisertifikat for boliger som er oppført i 2007 eller tidligere. Salget av boligen kan ikke gjennomføres uten dette sertifikatet. Vi henviser deg gjerne til samarbeidende arkitekter. Kostnaden for sertifikatet avhenger av boligtype, størrelse og tilstand. Du kan forvente priser fra ca. 200 euro. De månedlige fellesutgiftene er ikke obligatoriske, men dette er spørsmålet som stilles oftest fra alle kjøpere. Det er derfor nyttig å ha en kopi av de sist betalte fellesutgiftene.

Salgskostnader

 • Meglerprovisjon er 5 % av salgsprisen + 21 % MVA.
 • Advokathonorar er 1 % av salgsprisen + 21 % MVA. En advokat må i henhold til gjeldende lovgivning ha forsikring mot eventuelle feil som kan skje i forbindelse med salget av boligen din.
 • Plusvalía: Plusvalía er en kommunal skatt som pålegges ved salg av en eiendom, basert på verdistigningen for grunnen som eiendommen står på. Beregningsgrunnlaget for denne skatten er «valor catastral» 
 • (ligningsverdien) som er oppgitt på I.B.I.-kvitteringen. Beløpet avhenger av antall år du har eid eiendommen + områdetariffer som er fastsatt av skattemyndighetene. Den endelige salgsprisen har ingen påvirkning på Plusvalía.
 • Obligatorisk tilbakeholdelse for ikke-residenter: Hvis selgeren ikke er resident, er kjøperen forpliktet til å tilbakeholde 3 % av kjøpsprisen og betale dette beløpet til spanske skattemyndigheter. På denne måten sikres det tilstrekkelige midler i Spania til eventuelt ubetalt skatt (mange ikke-residenter glemmer å betale den årlige inntektsskatten for ikke-residenter). Etter overdragelse kan selgerens advokat be om å få beløpet refundert, gitt at salget er uten fortjeneste og at alle skatter og avgifter er betalt.
 • Kapitalgevinstskatt: Selgeren er ansvarlig for betaling av kapitalgevinstskatten (selv om beløpet stort sett tilbakeholdes av kjøperen ved overdragelse). Denne skatten er gjeldende når fortjenesten fra salget er høyere enn tilbakeholdelsen på 3 % for ikke-residenter. Skattesatsen på forskjellen er 21 %. Alle overdragelsesutgifter i forbindelse med kjøp og salg av boligen kan trekkes fra, dvs. utgifter til megler, advokat, notar, arkitektarbeid, ombygning, renovering, eiendomsregistrering med mer, såfremt det kan fremvises originale kvitteringer for disse kostnadene.
 • Unntak for kapitalgevinstskatt: Residente selgere fra 65 år er fritatt for kapitalgevinstskatt gitt at de er residenter i Spania og har vært fastboende i boligen i over 3 år. Det samme gjelder også for residente selgere som er under 65 år, gitt at de er residenter i Spania og har vært fastboende i boligen i over 3 år, såfremt overskuddet av salget investeres i en annen permanent bolig i Spania innen maksimalt 2 år etter at salget ble gjennomført.
Gebyr ved kansellering av lån varierer vanligvis mellom 0,5–1 % på det utestående beløpet. Merk at skjøteskriving og overdragelse ikke kan skje før all utestående gjeld og regninger på boligen som selges er betalt, inkludert ubetalt inntektsskatt for ikke-residenter i løpet av eierskapet av boligen, ubetalte fellesutgifter, ubetalt eiendomsskatt osv.

Vidare Information

Kontakta oss för mer information eller frågor.

Jämför listor

Jämföra