fbpx

Skoler på Costa del Sol

Type Skoler

Det er viktig å investere i barnas fremtid, og du har flere utmerkede alternativer å velge blant, enten mellom spanske offentlige og private skoler, eller engelske, skandinaviske, finske og tyske internasjonale skoler.

Alle internasjonale skoler er avgiftspliktige. Avgiftene varierer fra skole til skole.

Spanske Offentlige Skoler

Spansk statlig utdannelse er tilgjengelig for alle EU-borgere og er gratis fra førskolen til man er 18 år.

Det må betales for bøker, materiell og elevaktiviteter.

De fleste byer og forsteder har egne før- og grunnskoler, mens videregående skoler får elever fra et større inntaksområde.

Inntaksområdet prioriteres høyt. Hvis du har bestemt deg for en spesifikk skole, bør du se deg om etter et hjem i det rette området.

Obligatorisk skolegang er inndelt i Primaria (grunnskole) og Secundaria (videregående skole).

  • 0–6 års Educación Infantíl eller førskoleutdanning, er inndelt i Primer Ciclo for barn mellom 0–3 år og Segundo Ciclo for barn mellom 3–6 år. Førskoleutdanning er ikke obligatorisk, men er gratis for andre nivå (3–6 år) i statlige skoler. Det finnes også flere både statlige og private barnehager, enkelte drives av utvandrere.
  • 6–12 års Educación Primaria eller grunnskole.
  • 12–16 års Educación Secundaria Obligatoria – ESO eller ungdomsskole. Hvis elevene ikke klarer å ta sine eksamener på grunnskole- eller ungdomsskolenivå, kan de risikere å måtte ta hele det akademiske året på nytt!

Ikke-Obligatorisk Utdanning

  • 16–18 års Bachillerato eller videregående skole forbereder elevene til universitetsstudier.

Alaternativt kan elevene satse på en Módulo Prefesional, en generell opplæring for arbeidsplassen, så lenge de har papirer som viser at de har gjennomført ESO.

Høyere utdanning – søkere til spanske universiteter må fullføre opptaksprøven Selectividad det siste året av videregående skole.

Ikke-obligatoriske Undervisning

  • 16-18 år Bachillerato eller gymnasiet forbereder de studerende til universitetet.
  • Alternativt kan eleverne vælge en modulo Prefesional eller erhversrettet ungdomsuddannelse, så længe de kan fremvise bevis på gennemført ESO.
  • Videregående uddannelser – ansøgere til spanske universiteter forventes at fuldføre optagelesprøven i deres sidste år af gymnasie- eller ungdomsuddannelsen.

Further Information

For more information, or any questions, please get in touch.

Compare listings

Compare